EF

Máy bơm Grundfos EF có cánh quạt đơn cánh, nửa hở cho hạt rắn 30 mm, được thiết kế để bơm nước thải và chất lỏng khác như nước xả và nước mặt có chất xơ và tạp chất nhỏ.

Cột áp tối đa
23 m
Lưu lượng tối đa
12 l/giây
p tối đa
6 bar
Nhiệt độ chất lỏng
0 .. 40 °C