MÀN HÌNH iSOLUTIONS GRUNDFOS

Phù hợp với:
 • Tăng áp suất nước thương mại
 • Xử lý nước uống
 • Làm mát
 • Khử mặn
 • Sưởi công nghiệp
 • Gia công
 • Cung cấp nước công nghiệp
 • Nước thải công nghiệp
 • Cung cấp nước cộng đồng
 • Phân phối Nước
 • Xử lý nước thải

MÀN HÌNH GRUNDFOS iSOLUTIONS là giải pháp dịch vụ hỗ trợ lắp đặt, sản phẩm, giám sát tình trạng hoạt động máy bơm CR. Việc giám sát thông số, cảnh báo và báo động được truy cập dễ dàng thông qua màn hình cục bộ trên Scada, Grundfos iSOLUTIONS Cloud.

Sản phẩm này có thể không được bán ở quốc gia của bạn