MÀN HÌNH iSOLUTIONS GRUNDFOS

MÀN HÌNH GRUNDFOS iSOLUTIONS là giải pháp dịch vụ hỗ trợ lắp đặt, sản phẩm, giám sát tình trạng hoạt động máy bơm CR. Việc giám sát thông số, cảnh báo và báo động được truy cập dễ dàng thông qua màn hình cục bộ trên Scada, Grundfos iSOLUTIONS Cloud.

Sản phẩm này có thể không được bán ở quốc gia của bạn