Quản lý Từ xa Grundfos

Quản lý Từ xa Grundfos là hệ thống theo dõi, điều khiển và báo cáo dựa trên internet/GPRS để lắp đặt máy bơm, dễ dàng truy cập dữ liệu và báo động từ máy bơm, bộ điều khiển, cảm biến và đồng hồ đo.