Quản lý Từ xa Grundfos

Phù hợp với:
 • Nước ngầm Nông nghiệp
 • Livestock watering
 • Trục
 • Nước Mặt Nông nghiệp
 • Tăng áp suất nước thương mại
 • Nước thải thương mại
 • Lấy nước ngầm sinh hoạt
 • Tăng áp suất nước sinh hoạt
 • Thu gom nước mưa sinh hoạt
 • Nước thải sinh hoạt
 • Xử lý nước uống
 • Cung cấp nước công nghiệp
 • Nước thải công nghiệp
 • Lấy nước ngầm
 • Lấy nước mặt
 • Cung cấp nước cộng đồng
 • Phân phối Nước
 • Xử lý nước thải
 • Vận chuyển nước thải

Quản lý Từ xa Grundfos là hệ thống theo dõi, điều khiển và báo cáo dựa trên internet/GPRS để lắp đặt máy bơm, dễ dàng truy cập dữ liệu và báo động từ máy bơm, bộ điều khiển, cảm biến và đồng hồ đo.