• Máy bơm chữa cháy

Hydro EN

Phù hợp với:
  • Chống cháy thương mại

The Hydro EN pump set is designed in compliance to EN 12845 standard for operation with clean fresh water in automatic sprinkler systems, hydrant networks and compartments for installation of firefighting pump sets.

Sản phẩm này có thể không được bán ở quốc gia của bạn