• Bộ máy bơm tăng áp

Hydro MPC

Phù hợp với:
 • Sưởi Thương mại
 • Tăng áp suất nước thương mại
 • Làm mát khu vực
 • Sưởi khu vực
 • Rửa và làm sạch
 • Làm mát
 • Sưởi công nghiệp
 • Khử mặn
 • Cung cấp nước công nghiệp
 • Xử lý nước uống
 • Tưới tiêu
 • Phân phối Nước
 • Xử lý nước thải
 • Phun Nhỏ giọt/Phun Nhỏ
 • Frost protection
 • Trục
 • Nước Mặt Nông nghiệp

Hệ thống tăng áp suất cải tiến và tiết kiệm năng lượng để tăng áp nước sạch. Có sẵn với 2-6 máy bơm nối song song, bộ điều khiển cải tiến tích hợp và tất cả thiết bị cần thiết

Cột áp tối đa
161 m
Lưu lượng tối đa
347 m³/giờ
p tối đa
16 bar
Nhiệt độ chất lỏng
0 .. 60 °C