Hydro MPC

Hệ thống tăng áp suất cải tiến và tiết kiệm năng lượng để tăng áp nước sạch. Có sẵn với 2-6 máy bơm nối song song, bộ điều khiển cải tiến tích hợp và tất cả thiết bị cần thiết

Cột áp tối đa
161 m
Lưu lượng tối đa
1017 m³/giờ
p tối đa
16 bar
Nhiệt độ chất lỏng
0 .. 90 °C