Hydro MPC-S

Hệ thống máy bơm tăng áp có điều khiển BẬT/TẮT

Cột áp tối đa
160 m
Lưu lượng tối đa
1017 m³/giờ
p tối đa
16 bar
Nhiệt độ chất lỏng
0 .. 60 °C