• Bộ máy bơm tăng áp

Hydro Multi-B/E có CR

Phù hợp với:
  • Tăng áp suất nước thương mại
  • Cung cấp nước công nghiệp
  • Xử lý nước công nghiệp
  • Phun Nhỏ giọt/Phun Nhỏ
  • Frost protection
  • Trục
  • Nước Mặt Nông nghiệp

Hệ thống máy bơm tăng áp có máy bơm điều khiển tần số

Cột áp tối đa
145 m
Lưu lượng tối đa
163 m³/giờ
p tối đa
16 bar
Nhiệt độ chất lỏng
0 .. 60 °C