Hydro Multi-S

Hệ thống tăng áp suất để tăng áp nước trong căn hộ, khác sạn v.v..., có sẵn với 2-3 máy bơm nối song song, bộ điều khiển tích hợp và tất cả thiết bị cần thiết

Cột áp tối đa
105 m
Lưu lượng tối đa
71 m³/giờ
p tối đa
16 bar
Nhiệt độ chất lỏng
0 .. 70 °C