• Bộ máy bơm tăng áp

Hydro Solo-E

Phù hợp với:
  • Phun Nhỏ giọt/Phun Nhỏ
  • Frost protection
  • Trục
  • Nước Mặt Nông nghiệp
  • Tăng áp suất nước thương mại
  • Phân phối Nước

Bộ máy bơm tăng áp Grundfos Hydro Solo-E là hệ thống máy bơm tăng áp được tối ưu hóa đầy đủ có điều khiển áp suất cố định, ước tính lưu lượng và lắp đặt phích cắm và máy bơm.

Cột áp tối đa
38 m
Lưu lượng tối đa
28 m³/giờ
p tối đa
16 bar
Nhiệt độ chất lỏng
0 .. 60 °C