Hydro Solo-E

Hydro Solo-E là hệ thống tăng áp được tối ưu hoàn toàn dành cho các hệ thống bắt buộc phải duy trì áp suất không đổi. Hệ thống này có tính năng kiểm soát áp suất không đổi, ước tính lưu lượng và có thể lắp đặt dưới dạng cắm phích và bơm.

Cột áp tối đa
41 m
Lưu lượng tối đa
28 m³/giờ
p tối đa
16 bar
Nhiệt độ chất lỏng
0 .. 60 °C