IO 113

Module Đầu vào IO 113 được thiết kế tạo giao diện với cảm biến máy bơm. Một module không có giao tiếp là biến thể tiêu chuẩn và một module có giao tiếp với giao diện đến Module Cảm biến SM 113