IO 241

Module IO 241 là module tùy chọn nhận tín hiệu để lấy đầu vào và đầu ra bổ sung. It’s được thiết kế để lắp vào ray DIN và sử dụng ở bảng điều khiển. Nó có thể được kết nối với module máy bơm IO 242 và thiết bị điều khiển CU 241.

Sản phẩm này có thể không được bán ở quốc gia của bạn