Máy bơm tăng áp JP PM

JP PM là máy bơm tăng áp bao gồm quản lý áp suất và máy bơm ly tâm tự mồi, một tầng, được thiết kế cho nhiều ứng dụng vườn và sinh hoạt, bao gồm hoạt động cung cấp và truyền nước trong nhà.

Sản phẩm này có thể không được bán ở quốc gia của bạn