Máy bơm tăng áp JPD

JPD là bơm tăng áp bao gồm bể áp suất và máy bơm ly tâm tự mồi, một tầng với vỏ máy bơm bằng gang. JPD được thiết kế cho các ứng dụng dưới giếng sâu và có thiết kế mạnh mẽ.

Cột áp tối đa
62 m
Lưu lượng tối đa
4 m³/giờ
p tối đa
8 bar
Nhiệt độ chất lỏng
0 .. 35 °C