• Bộ máy bơm tăng áp

Máy bơm tăng áp JPD

Phù hợp với:
  • Lấy nước ngầm sinh hoạt
  • Tăng áp suất nước sinh hoạt
  • Thu gom nước mưa sinh hoạt

JPD là máy bơm tăng áp bao gồm bể áp suất và máy bơm ly tâm tự mồi, một tầng có vỏ máy bơm gang, được thiết kế cho ứng dụng dưới giếng sâu.

Cột áp tối đa
62 m
Lưu lượng tối đa
4 m³/giờ
p tối đa
8 bar
Nhiệt độ chất lỏng
0 .. 35 °C