Máy bơm phun

Jet Pumps là máy bơm ly tâm một tầng tự mồi. Các máy bơm này được thiết kế cho các ứng dụng khác nhau trong trồng trọt và sinh hoạt, bao gồm cả việc cấp nước và chuyển nước.

Cột áp tối đa
52 m
Lưu lượng tối đa
6 m³/giờ
p tối đa
6 bar
Nhiệt độ chất lỏng
0 .. 60 °C