• Đơn tầng cánh, khớp nối kín, hút chặn

Máy bơm phun

Phù hợp với:
  • Lấy nước ngầm sinh hoạt

Máy bơm Phun Grundfos là máy bơm ly tâm tự mồi, một tầng, được thiết kế cho nhiều ứng dụng sinh hoạt, bao gồm hoạt động cung cấp và truyền nước trong nhà và ứng dụng vườn.

Cột áp tối đa
50 m
Lưu lượng tối đa
5 m³/giờ
p tối đa
6 bar
Nhiệt độ chất lỏng
0 .. 60 °C