• Máy bơm nước thải chìm

KPC

Phù hợp với:
  • Nước thải thương mại
  • Nước thải sinh hoạt

Máy bơm Thoát nước Chìm Grundfos (DP) có phạm vi động cơ 0,9-2,6 kW. Máy bơm được lắp cánh quạt nhiều cánh nửa hở có khả năng xử lý chất rắn kích cỡ 10 mm.

Cột áp tối đa
11 m
Lưu lượng tối đa
5 l/giây
Nhiệt độ chất lỏng
0 .. 35 °C