KPG

Máy bơm cánh quạt hướng trục KPG được thiết kế để vận chuyển nước lũ và nước mưa trong lắp đặt cổng máy bơm

Sản phẩm này có thể không được bán ở quốc gia của bạn