LC 241

Bộ điều khiển mức LC 241 có nhiều chức năng toàn diện để theo dõi trạm bơm hoàn chỉnh và điều khiển một hoặc hai máy bơm đến 72 Amp. LC 241 là giải pháp tủ kim loại hoặc nhựa có module và tùy chỉnh theo nhu cầu của bạn.