Phụ kiện LC, LCD

Phụ kiện

Nhiệt độ chất lỏng
0 .. 80 °C