LiqTec

Phụ kiện

p tối đa
40 bar
Nhiệt độ chất lỏng
0 .. 130 °C