• Máy bơm một tầng trong đường ống

4.0 LP

Phù hợp với:
  • Điều hòa không khí thương mại
  • Commercial hot water recirculation
  • Sưởi khu vực
  • Làm mát
  • Khử mặn
  • Sưởi công nghiệp
  • Tưới tiêu
  • Phân phối Nước

Máy bơm đường ống một tầng

Thiết bị này không còn được sản xuất! Sử dụng công cụ của chúng tôi để tìm đúng máy bơm thay thế.