LMDE, LPDE

Phù hợp với:
  • Tăng áp suất nước thương mại
  • Tưới tiêu
  • Phân phối Nước

Máy bơm đường ống hai đầu một tầng có bộ chuyển đổi tần số

Sản phẩm này có thể không được bán ở quốc gia của bạn