• Máy bơm kiểu ngăn phân cách ngang

LS

Phù hợp với:
 • Điều hòa không khí thương mại
 • Sưởi Thương mại
 • Commercial hot water recirculation
 • Tăng áp suất nước thương mại
 • Làm mát khu vực
 • Sưởi khu vực
 • Process liquids transfer
 • Làm mát
 • Sưởi công nghiệp
 • Khử mặn
 • Xử lý nước trong Quy trình Công nghiệp
 • Xử lý nước uống
 • Tưới tiêu
 • Lấy nước mặt
 • Phân phối Nước

Máy bơm hai cửa hút nằm ngang, hút đôi, vỏ xoắn kép LS được thiết kế cho ứng dụng lưu lượng cao, NPSH thấp và hiệu suất cao.

Cột áp tối đa
159 m
Lưu lượng tối đa
2246 m³/giờ
p tối đa
25 bar
Nhiệt độ chất lỏng
0 .. 100 °C