LS Nhỏ

Máy bơm hai cửa hút nằm ngang, hút đôi, vỏ xoắn kép LS được thiết kế cho ứng dụng lưu lượng cao, NPSH thấp và hiệu suất cao.

Cột áp tối đa
156 m
Lưu lượng tối đa
2749 m³/giờ
p tối đa
25 bar
Nhiệt độ chất lỏng
0 .. 120 °C