• Máy bơm tuần hoàn

MAGNA

Phù hợp với:
  • Điều hòa không khí thương mại
  • Sưởi Thương mại
  • Commercial hot water recirculation
  • Làm mát khu vực
  • Sưởi khu vực
  • Tái tuần hoàn nước nóng sinh hoạt
  • Sưởi sinh hoạt
  • Sưởi công nghiệp

Máy bơm tuần hoàn điều khiển điện tử và hiệu suất cao cho nhà thương mại

Cột áp tối đa
18 m
Lưu lượng tối đa
81 m³/giờ
p tối đa
16 bar
Nhiệt độ chất lỏng
-10 .. 110 °C