• Máy bơm tuần hoàn

MAGNA3

Phù hợp với:
  • Điều hòa không khí thương mại
  • Sưởi Thương mại
  • Commercial hot water recirculation
  • Làm mát khu vực
  • Sưởi khu vực
  • Tái tuần hoàn nước nóng sinh hoạt
  • Sưởi sinh hoạt
  • Làm mát
  • Sưởi công nghiệp

Lựa chọn cao cấp khi phải điều khiển và theo dõi hệ thống. MAGNA3 hỗ trợ fieldbus bằng module CIM tùy chọn và có màn hình TFT để cấu hình trực quan đặc tính thông minh.

Cột áp tối đa
18 m
Lưu lượng tối đa
81 m³/giờ
p tối đa
16 bar
Nhiệt độ chất lỏng
-10 .. 110 °C