• Máy bơm tuần hoàn

MAGNA3

Lựa chọn cao cấp khi phải điều khiển và theo dõi hệ thống. MAGNA3 hỗ trợ fieldbus bằng module CIM tùy chọn và có màn hình TFT để cấu hình trực quan đặc tính thông minh.

Cột áp tối đa
18 m
Lưu lượng tối đa
81 m³/giờ
p tối đa
16 bar
Nhiệt độ chất lỏng
-10 .. 110 °C