• Máy bơm tuần hoàn

MAGNA3 D

Phù hợp với:
  • Điều hòa không khí thương mại
  • Sưởi Thương mại
  • Commercial hot water recirculation
  • Tái tuần hoàn nước nóng sinh hoạt
  • Sưởi sinh hoạt
  • Làm mát khu vực
  • Sưởi khu vực
  • Sưởi công nghiệp

Hiệu suất máy bơm tăng gấp đôi hoặc tận hưởng thời gian ngừng hoạt động giảm trong quá trình hoạt động từ máy bơm kép hoạt động không dây. Trí tuệ trong MAGNA3 phục vụ tất cả nhu cầu ứng dụng.

Cột áp tối đa
4 m
Lưu lượng tối đa
8 m³/giờ
p tối đa
16 bar
Nhiệt độ chất lỏng
-10 .. 110 °C