• Máy bơm tuần hoàn

MAGNA3 N

Phù hợp với:
  • Điều hòa không khí thương mại
  • Sưởi Thương mại
  • Commercial hot water recirculation
  • Tái tuần hoàn nước nóng sinh hoạt
  • Sưởi sinh hoạt
  • Làm mát khu vực
  • Sưởi khu vực
  • Sưởi công nghiệp

Có tất cả đặc tính cao cấp và hiệu suất tốt nhất phân khúc của MAGNA3 trong biến thể thép không gỉ nếu môi trường yêu cầu (ví dụ, nước nóng sinh hoạt).

Cột áp tối đa
13 m
Lưu lượng tối đa
32 m³/giờ
p tối đa
10 bar
Nhiệt độ chất lỏng
-10 .. 110 °C