MAGNA3 N

Có tất cả đặc tính cao cấp và hiệu suất tốt nhất phân khúc của MAGNA3 trong biến thể thép không gỉ nếu môi trường yêu cầu (ví dụ, nước nóng sinh hoạt).

Cột áp tối đa
13 m
Lưu lượng tối đa
27 m³/giờ
p tối đa
10 bar
Nhiệt độ chất lỏng
-10 .. 110 °C