Đo & Điều khiển

Phù hợp với:
  • Khử trùng nước thương mại
  • Xử lý nước uống
  • Xử lý nước thải

Bộ khuếch đại và bộ điều khiển đo cho quy trình định lượng

p tối đa
10 bar