Pin đo & Cảm biến

Phù hợp với:
  • Khử trùng nước thương mại
  • Xử lý nước uống
  • Xử lý nước thải

Pin & cảm biến đo nước và gas

p tối đa
10 bar