MGE, MLE

Phù hợp với:

Động cơ định mức tiêu chuẩn có điều khiển tốc độ