MIXIT (thử nghiệm)

Grundfos MIXIT là vòng kết hợp tất cả trong một cho hệ thống sưởi và làm mát. MIXIT được điều khiển bằng một bộ dẫn động và bộ điều khiển tích hợp

Sản phẩm này có thể không được bán ở quốc gia của bạn