MS 4000

Động cơ chìm

Nhiệt độ chất lỏng
-15 .. 60 °C