MSF 3

Phù hợp với:

Động cơ chìm cho máy bơm SQFlex

Nhiệt độ chất lỏng
0 .. 40 °C