MSF 3

Động cơ chìm cho máy bơm SQFlex

Nhiệt độ chất lỏng
0 .. 40 °C