• Máy bơm chìm

MT, máy bơm gắn trên bể

Phù hợp với:
  • Gia công
  • Rửa và làm sạch

Máy bơm thẳng đứng, nhiều tầng và máy bơm trục vít để gắn trong bể

Cột áp tối đa
244 m
Lưu lượng tối đa
86 m³/giờ
p tối đa
25 bar
Nhiệt độ chất lỏng
-10 .. 90 °C