• Máy bơm chìm

CRK

Phù hợp với:
  • Gia công
  • Rửa và làm sạch

Máy bơm ly tâm nhiều tầng thẳng đứng cho giá đầu bể

Cột áp tối đa
59 m
Lưu lượng tối đa
8 m³/giờ
Nhiệt độ chất lỏng
-10 .. 90 °C