• Máy bơm chìm

MTD

Phù hợp với:
  • Gia công
  • Rửa và làm sạch

Máy bơm chất làm lạnh một tầng cho giá ở đầu bể

Sản phẩm này có thể không được bán ở quốc gia của bạn