MTH

Máy bơm ly tâm nhỏ gọn, thẳng đứng, nhiều tầng cho giá ở đầu bể

T.tin sản phẩm máy bơm nước (MEI)
Cột áp tối đa
99 m
Lưu lượng tối đa
15 m³/giờ
p tối đa
10 bar
Nhiệt độ chất lỏng
-10 .. 90 °C