• Máy bơm chìm

MTH

Phù hợp với:
  • Gia công
  • Rửa và làm sạch

Máy bơm ly tâm nhỏ gọn, thẳng đứng, nhiều tầng cho giá ở đầu bể

Cột áp tối đa
99 m
Lưu lượng tối đa
15 m³/giờ
p tối đa
10 bar
Nhiệt độ chất lỏng
-10 .. 90 °C