MTH

Máy bơm ly tâm nhỏ gọn, thẳng đứng, nhiều tầng cho giá ở đầu bể

T.tin sản phẩm máy bơm nước (MEI)
Cột áp tối đa
104 m
Lưu lượng tối đa
250 l/phút
p tối đa
10 bar
Nhiệt độ chất lỏng
-10 .. 90 °C