• Máy bơm chìm

MTRE

Phù hợp với:
  • Gia công
  • Rửa và làm sạch

Máy bơm ly tâm thẳng đứng, nhiều tầng cho giá ở đầu bể có bộ chuyển đổi tần số tích hợp

Sản phẩm này có thể không được bán ở quốc gia của bạn