• Máy bơm chìm

MTS

Phù hợp với:
  • Gia công
  • Rửa và làm sạch

Máy bơm trục vít cho chất làm lạnh và dầu cắt

Sản phẩm này có thể không được bán ở quốc gia của bạn