• Máy bơm chìm

MTSE

Phù hợp với:
  • Gia công
  • Rửa và làm sạch

Máy bơm trục vít cho chất làm lạnh và dầu cắt có bộ chuyển đổi tần số tích hợp

Sản phẩm này có thể không được bán ở quốc gia của bạn