SPK

Máy bơm ly tâm thẳng đứng, nhiều tầng cho giá ở đầu bể

T.tin sản phẩm máy bơm nước (MEI)
Cột áp tối đa
83 m
Lưu lượng tối đa
5 m³/giờ
Nhiệt độ chất lỏng
-10 .. 90 °C