• Endsuction machine tool pumps

MTB, MTBE

Phù hợp với:
  • Gia công

Máy bơm khớp nối liền hút chặn có cánh quạt xoắn nửa hở

Cột áp tối đa
48 m
Lưu lượng tối đa
90 m³/giờ
p tối đa
16 bar
Nhiệt độ chất lỏng
0 .. 90 °C