MTB, MTBE

Máy bơm khớp nối liền hút chặn có cánh quạt xoắn nửa hở

Cột áp tối đa
48 m
Lưu lượng tối đa
90 m³/giờ
p tối đa
16 bar
Nhiệt độ chất lỏng
0 .. 90 °C