• Endsuction machine tool pumps

MTBE

Phù hợp với:
  • Gia công

Máy bơm khớp nối liền hút chặn có cánh quạt xoắn nửa hở, động cơ MGE

Sản phẩm này có thể không được bán ở quốc gia của bạn