Multilift

MULTILIFT là các trạm bơm dâng nhỏ gọn để thu gom và thải bỏ nước thải trong một bộ lắp sẵn bên trong các tòa nhà. MULTILIFT hoàn chỉnh với bộ điều khiển có dây và hoàn toàn tự động.

Cột áp tối đa
46 m
Lưu lượng tối đa
42 l/giây
p tối đa
10 bar
Nhiệt độ chất lỏng
0 .. 40 °C