MD

MULTILIFT MD là trạm bơm dâng loại bơm kép tất cả trong một được thiết kế để thu gom và thải bỏ nước thải từ các ngôi nhà nhiều căn hộ và các tòa nhà thương mại nhỏ. Trạm có một bể chứa 130 lít.

Cột áp tối đa
21 m
Lưu lượng tối đa
17 l/giây
Nhiệt độ chất lỏng
0 .. 40 °C