• Trạm bơm dâng

MD

Phù hợp với:
  • Nước thải thương mại
  • Nước thải sinh hoạt

Trạm bơm dâng máy bơm kép Grundfos MULTILIFT MD là giải pháp tất cả trong một có bể thu gom 130 lít, được thiết kế để thu gom và bơm nước thải sinh hoạt từ ứng dụng vệ sinh đã chọn, đặc biệt với nhiều nhà.

Cột áp tối đa
21 m
Lưu lượng tối đa
17 l/giây
Nhiệt độ chất lỏng
0 .. 40 °C