MD1, MDV

MULTILIFT MD1, MDV là trạm bơm dâng tất cả trong một có máy bơm SE hoặc SL được thiết kế để thu gom và thải bỏ nước thải từ các tòa nhà thương mại lớn. Trạm có một bể chứa 450 lít.

Cột áp tối đa
45 m
Lưu lượng tối đa
42 l/giây
p tối đa
10 bar
Nhiệt độ chất lỏng
0 .. 40 °C