• Trạm bơm dâng

MOG

Phù hợp với:
  • Nước thải thương mại
  • Nước thải sinh hoạt

Trạm bơm dâng nhỏ gọn Grundfos MULTILIFT MOG là giải pháp tất cả trong một có máy bơm nghiền, bể thu gom lớn 93 lít và cánh quạt xoắn, được thiết kế để thu gom và bơm nước thải sinh hoạt từ thiết bị vệ sinh đã chọn, đặc biệt với nhà riêng.

Sản phẩm này có thể không được bán ở quốc gia của bạn