MOG

MULTILIFT MOG là trạm bơm dâng tất cả trong một nhỏ gọn có máy bơm dạng nghiền được thiết kế để thu gom và thải bỏ nước thải sinh hoạt từ các ngôi nhà một căn hộ. Trạm có một bể chứa 93 lít.

Cột áp tối đa
46 m
Lưu lượng tối đa
4 l/giây
Nhiệt độ chất lỏng
0 .. 40 °C