MSS

MULTILIFT MSS là trạm bơm dâng tất cả trong một nhỏ gọn được thiết kế để thu gom và thải bỏ nước thải sinh hoạt từ các ngôi nhà một căn hộ. Trạm có một bể chứa 44 lít và cánh quạt xoáy.

Cột áp tối đa
11 m
Lưu lượng tối đa
9 l/giây
Nhiệt độ chất lỏng
0 .. 40 °C