• Trạm bơm dâng

MSS

Phù hợp với:
  • Nước thải thương mại
  • Nước thải sinh hoạt

Trạm bơm dâng nhỏ gọn MULTILIFT MSS là giải pháp tất cả trong một có bể thu gom nhỏ 44 lít và cánh quạt xoắn, được thiết kế để thu gom và bơm nước thải sinh hoạt từ thiết bị vệ sinh đã chọn, đặc biệt cho nhà riêng.

Sản phẩm này có thể không được bán ở quốc gia của bạn