• Endsuction long coupled single stage

Khớp nối mềm NK, NKE, NK

Phù hợp với:
 • Điều hòa không khí thương mại
 • Sưởi Thương mại
 • Commercial hot water recirculation
 • Tăng áp suất nước thương mại
 • Làm mát khu vực
 • Sưởi khu vực
 • Sưởi sinh hoạt
 • Rửa chai
 • CIP/SIP
 • Làm mát
 • Khử mặn
 • Khai thác ngâm chiết
 • Gia công
 • Lọc
 • Điều khiển nhiệt độ
 • Hệ thống Nồi hơi Công nghiệp
 • Chữa cháy công nghiệp
 • Sưởi công nghiệp
 • Cung cấp nước công nghiệp
 • Xử lý nước uống
 • Tưới tiêu
 • Lấy nước mặt
 • Phân phối Nước
 • Xử lý nước thải

Máy bơm hút chặn khớp nối liền theo EN 733

Cột áp tối đa
271.8 m
Lưu lượng tối đa
347 m³/giờ
p tối đa
16 bar
Nhiệt độ chất lỏng
-25 .. 140 °C