NK Khớp nối mềm

Máy bơm ly tâm theo EN 733

T.tin sản phẩm máy bơm nước (MEI)
Cột áp tối đa
272 m
Lưu lượng tối đa
347 m³/giờ
p tối đa
16 bar
Nhiệt độ chất lỏng
-25 .. 140 °C